Truy cập nội dung luôn

* Cho thuê văn phòng

Đối với các khu nhà làm việc tại Mekong ITP (đã được sửa chữa nâng cấp, có trang bị điện, nước, điều hòa nhiệt độ, đường Internet). Giá thuê là 55.000 đồng/1m2/tháng. Theo đó, chủ đầu tư sẽ được hỗ trợ 50% tiền thuê mặt bằng làm việc trong 03 năm đầu kể từ ngày chủ đầu tư bắt đầu thuê mặt bằng để hoạt động.

(Theo khoản d Điều 3 chương II Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang). 


Mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/năm và được quy định cụ thể như sau:
Năm thứ nhất: Tối đa không quá 60.000 đồng/1m2/tháng; 
Năm thứ hai: Tối đa không quá 40.000 đồng/1m2/tháng;  
Năm thứ ba: Tối đa không quá 20.000 đồng/1m2/tháng.
(Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp CNTT sử dụng lao động trên 30 người có hợp đồng lao động từ 02 năm trở lên và tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định).

* Cho thuê phòng họp (Giá tham khảo)

Hội trường lớn (600 chỗ): 3.000.000 đồng/ngày.
Hội trường căn tin (200 chỗ): 1.800.000 đồng/ngày.
Hội trường căn tin (100 chỗ): 1.000.000 đồng/ngày.

Cho thuê văn phòng/phòng họp Cho thuê văn phòng/phòng họp

Thông báo Thông báo

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video mới Video mới

Xem tất cả
Công viên phần mềm Mekong(21-08)